1998, juni

Subsidieregeling nationaal programma pre- en postnatale preventie

(Wettelijk kader: AWBZ)

De geldende subsidieregeling is uitgebreid. Per 1 juli 1998 is de aanspraak op de verstrekking van de anti-Rhesus D immunoglobuline injectievloeistoffen (voorheen bijlage 1) en het Hepatitis-B vaccin voor pasgeborenen (voorheen bijlage 2) ondergebracht in deze subsidieregeling. Het betreft hier alleen pasgeborenen van vrouwen bij wie de screening tijdens de zwangerschap op Hepatitis-B positief was.

Beoogd effect: uitbreiding preventie-programma voor zwangeren en pasgeborenen.

Feitelijk effect: niet geëvalueerd.

1998, juli

Verlaging vergoeding apotheekhoudenden (clawback)

(Wettelijk kader: AWBZ)

Per 1 juli 1998 is de vergoeding van een groot aantal geneesmiddelen met 4,77% verlaagd. Dit met het doel om de door de apotheekhoudenden op de inkoop van geneesmiddelen verkregen kortingen en bonussen af te romen.

Beoogd effect: afname van inkoopkortingen op geneesmiddelen; opbrengst wordt door VWS geraamd op circa € 45 miljoen in 1998 en circa € 68 miljoen in 1999.

Feitelijk effect: de opbrengsten van deze maatregel worden door het GIP over de eerste twee jaren becijferd op: € 53,3 miljoen (1998) en € 83,5 miljoen (1999). Opbrengstraming voor de resterende jaren: zie 2000