Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep A10AD : (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10AD01 Insuline (humaan) (Humuline lilly ®) 386.870 329.660 275.100 246.610 178.900
A10AD04 Insuline lispro (Humalog ®) 549.170 474.510 400.550 354.940 320.690
A10AD05 Insuline aspart (Novomix 30 ®) 14.760.100 12.610.500 9.847.500 8.828.300 7.650.300
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart (Ryzodeg ®) 3.707.400 3.863.900 3.742.000 3.552.600 3.319.500
Totaal 19.403.540 17.278.570 14.265.150 12.982.450 11.469.390