Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep A10AD : (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10AD01 Insuline (humaan) (Humuline lilly ®) 526.040 442.130 386.870 329.250 274.050
A10AD04 Insuline lispro (Humalog ®) 704.970 620.140 549.170 474.590 399.410
A10AD05 Insuline aspart (Novomix 30 ®) 20.541.100 17.107.700 14.760.100 12.602.100 9.818.300
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart (Ryzodeg ®) 964.090 2.893.000 3.707.400 3.860.700 3.727.900
Totaal 22.736.200 21.062.970 19.403.540 17.266.640 14.219.660