Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep A10AD : (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10AD01 Insuline (humaan) (Humuline lilly ®) 442.130 386.870 329.250 275.100 245.910
A10AD04 Insuline lispro (Humalog ®) 620.140 549.170 474.590 400.550 354.180
A10AD05 Insuline aspart (Novomix 30 ®) 17.107.700 14.760.100 12.602.100 9.847.500 8.807.000
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart (Ryzodeg ®) 2.893.000 3.707.400 3.860.700 3.742.000 3.545.100
Totaal 21.062.970 19.403.540 17.266.640 14.265.150 12.952.190