Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C01BC : Anti-aritmische middelen klasse ic

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C01BC03 Propafenon (Rytmonorm ®) 113.770 97.843 89.357 84.128 75.467
C01BC04 Flecainide (Tambocor ®) 3.037.300 3.001.600 3.267.000 3.330.300 3.300.000
Totaal 3.151.070 3.099.443 3.356.357 3.414.428 3.375.467