Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep C01BC : Anti-aritmische middelen klasse ic

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
C01BC03 Propafenon (Rytmonorm ®) 127.890 113.770 97.845 89.482 83.740
C01BC04 Flecainide (Tambocor ®) 3.225.100 3.037.300 3.001.600 3.265.500 3.295.200
Totaal 3.352.990 3.151.070 3.099.445 3.354.982 3.378.940