Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C01BC : Anti-aritmische middelen klasse ic

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C01BC03 Propafenon (Rytmonorm ®) 97.843 89.357 84.128 75.555 71.752
C01BC04 Flecainide (Tambocor ®) 3.001.600 3.268.300 3.330.300 3.299.200 3.331.700
Totaal 3.099.443 3.357.657 3.414.428 3.374.755 3.403.452