Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C01DA : Nitraten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C01DA02 Nitroglycerine (Nitrolingual ®) 1.588.300 1.423.500 1.493.800 1.468.200 1.576.800
C01DA08 Isosorbidedinitraat (Isordil ®) 148.440 139.750 145.570 168.660 236.870
C01DA14 Isosorbidemononitraat (Mono-cedocard ®) 12.386.900 11.743.400 11.566.300 11.070.800 11.764.300
Totaal 14.123.640 13.306.650 13.205.670 12.707.660 13.577.970