Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep C01DA : Nitraten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C01DA02 Nitroglycerine (Nitrolingual ®) 1.423.500 1.494.200 1.468.200 1.582.300 1.846.600
C01DA08 Isosorbidedinitraat (Isordil ®) 139.750 145.550 168.660 237.430 264.470
C01DA14 Isosorbidemononitraat (Mono-cedocard ®) 11.743.400 11.567.900 11.070.800 11.802.600 11.766.900
Totaal 13.306.650 13.207.650 12.707.660 13.622.330 13.877.970