Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C02KX : Antihypertensiva voor pulmonaire arteriele hypertensie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C02KX01 Bosentan (Tracleer ®) 14.545.500 11.836.500 6.608.900 5.709.000 5.037.900
C02KX02 Ambrisentan (Volibris ®) 3.574.900 3.386.100 3.539.200 3.541.200 2.735.300
C02KX04 Macitentan (Opsumit ®) 15.307.500 18.914.600 20.323.200 22.101.100 20.459.400
C02KX05 Riociguat (Adempas ®) 2.563.400 3.280.900 3.673.900 4.224.800 5.261.400
Totaal 35.991.300 37.418.100 34.145.200 35.576.100 33.494.000