Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep C02KX : Antihypertensiva voor pulmonaire arteriele hypertensie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
C02KX01 Bosentan (Tracleer ®) 11.836.500 6.608.900 5.709.000 5.055.200 5.053.200
C02KX02 Ambrisentan (Volibris ®) 3.386.100 3.539.200 3.541.200 2.751.300 2.477.900
C02KX04 Macitentan (Opsumit ®) 18.914.600 20.323.200 22.101.100 20.538.500 23.724.800
C02KX05 Riociguat (Adempas ®) 3.280.900 3.673.900 4.224.800 5.251.400 5.876.000
Totaal 37.418.100 34.145.200 35.576.100 33.596.400 37.131.900