Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep C02KX : Antihypertensiva voor pulmonaire arteriele hypertensie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C02KX01 Bosentan (Tracleer ®) 6.608.900 5.708.800 5.055.200 5.069.000 4.989.200
C02KX02 Ambrisentan (Volibris ®) 3.539.200 3.543.400 2.751.300 2.481.000 2.347.300
C02KX04 Macitentan (Opsumit ®) 20.323.200 22.110.500 20.538.500 23.756.600 25.879.100
C02KX05 Riociguat (Adempas ®) 3.673.900 4.222.300 5.251.400 5.887.000 6.932.800
Totaal 34.145.200 35.585.000 33.596.400 37.193.600 40.148.400