Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep C02K : Overige antihypertensiva

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C02KD Serotonine-antagonisten 1.238.600 1.131.800 1.049.800 981.340 362.230
C02KX Antihypertensiva voor pulmonaire arteriele hypertensie 35.991.300 37.418.100 34.145.200 35.576.100 33.493.900
Totaal 37.229.900 38.549.900 35.195.000 36.557.440 33.856.130