Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep D01AC : Imidazool- en triazoolderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
D01AC08 Ketoconazol (Nizoral ®) 2.916.700 2.750.600 2.687.000 4.537.500 4.514.600
D01AC09 Sulconazol (Myk 1 ®) 77.139 64.649 77.259 58.781 44.264
D01AC20 Imidazolen/triazolen combinaties met corticosteroiden (Daktacort ®) 1.350.800 1.340.600 1.366.300 1.359.100 1.268.600
Totaal 4.344.639 4.155.849 4.130.559 5.955.381 5.827.464