Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep D01AC : Imidazool- en triazoolderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
D01AC08 Ketoconazol (Nizoral ®) 3.022.500 2.863.300 2.916.700 2.750.900 2.687.700
D01AC09 Sulconazol (Myk 1 ®) 91.562 83.038 77.139 64.624 77.202
D01AC20 Imidazolen/triazolen combinaties met corticosteroiden (Daktacort ®) 1.161.300 1.233.200 1.350.800 1.340.100 1.364.800
Totaal 4.275.362 4.179.538 4.344.639 4.155.624 4.129.702