Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep D01AC : Imidazool- en triazoolderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
D01AC01 Clotrimazol 9 . . . .
D01AC08 Ketoconazol (Nizoral ®) 2.604.800 2.776.700 3.022.800 2.863.000 2.908.800
D01AC09 Sulconazol (Myk 1 ®) 104.840 103.780 91.575 83.028 77.074
D01AC20 Imidazolen/triazolen combinaties met corticosteroiden (Daktacort ®) 2.300.200 1.239.300 1.161.400 1.230.500 1.348.900
D01AC52 Miconazol combinatiepreparaten 1.694 . . . .
D01AC Imidazool- en triazoolderivaten 11.121 . . . .
Totaal 5.022.664 4.119.780 4.275.775 4.176.528 4.334.774