Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep D01AC : Imidazool- en triazoolderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
D01AC08 Ketoconazol (Nizoral ®) 2.863.300 2.916.700 2.750.900 2.687.000 4.526.500
D01AC09 Sulconazol (Myk 1 ®) 83.038 77.139 64.624 77.259 58.580
D01AC20 Imidazolen/triazolen combinaties met corticosteroiden (Daktacort ®) 1.233.200 1.350.800 1.340.100 1.366.300 1.358.000
Totaal 4.179.538 4.344.639 4.155.624 4.130.559 5.943.080