Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep D01AC : Imidazool- en triazoolderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
D01AC08 Ketoconazol (Nizoral ®) 2.776.700 3.022.500 2.863.200 2.910.000 2.696.500
D01AC09 Sulconazol (Myk 1 ®) 103.780 91.562 83.038 77.138 63.759
D01AC20 Imidazolen/triazolen combinaties met corticosteroiden (Daktacort ®) 1.239.300 1.161.300 1.233.200 1.349.500 1.311.400
Totaal 4.119.780 4.275.362 4.179.438 4.336.638 4.071.659