Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep D01A : Antimycotica lokale

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
D01AC Imidazool- en triazoolderivaten 4.179.500 4.344.700 4.155.700 4.130.500 5.943.100
D01AE Overige lokale antimycotica 504.630 518.110 521.820 561.990 592.990
Totaal 4.684.130 4.862.810 4.677.520 4.692.490 6.536.090