Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep D10AF : Antibacteriele middelen voor acne

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
D10AF01 Clindamycine (Clindamycine ®) 995.550 993.000 931.880 891.710 790.380
D10AF02 Erytromycine (Inderm ®) 1.104.200 1.018.500 915.350 839.660 817.540
D10AF51 Clindamycine combinatiepreparaten (Duac ®) 167.960 151.750 205.900 280.820 412.500
Totaal 2.267.710 2.163.250 2.053.130 2.012.190 2.020.420