Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep D10AF : Antibacteriele middelen voor acne

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
D10AF01 Clindamycine (Clindamycine ®) 993.000 931.740 892.020 790.700 768.650
D10AF02 Erytromycine (Inderm ®) 1.018.500 915.170 839.780 817.870 648.800
D10AF51 Clindamycine combinatiepreparaten (Duac ®) 151.750 208.140 280.940 412.680 398.810
Totaal 2.163.250 2.055.050 2.012.740 2.021.250 1.816.260