Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep D10AF : Antibacteriele middelen voor acne

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
D10AF01 Clindamycine (Dalacin ®) 931.740 892.020 791.100 784.930 774.850
D10AF02 Erytromycine (Inderm ®) 915.170 839.790 818.070 661.370 596.630
D10AF51 Clindamycine combinatiepreparaten (Duac ®) 208.140 281.300 412.720 405.770 438.460
Totaal 2.055.050 2.013.110 2.021.890 1.852.070 1.809.940