Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep J06BA : Normaal humaan immunoglobuline

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J06BA01 Immunoglobuline normaal extravasculair (Cuvitru ®) 7.670.700 8.357.700 10.940.400 13.957.300 15.624.400
J06BA02 Immunoglobuline normaal intravasculair (Nanogam ®) 48.124.700 53.696.200 61.820.000 67.284.900 70.011.800
J06BA Normaal humaan immunoglobuline 4.919.600 7.000.900 8.341.000 10.625.100 12.287.700
Totaal 60.715.000 69.054.800 81.101.400 91.867.300 97.923.900