Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep J06BA : Normaal humaan immunoglobuline

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J06BA01 Immunoglobuline normaal extravasculair (Cuvitru ®) 6.946.500 7.670.700 8.360.300 10.940.400 13.954.200
J06BA02 Immunoglobuline normaal intravasculair (Nanogam ®) 41.989.900 48.124.700 53.707.300 61.820.000 67.284.900
J06BA Normaal humaan immunoglobuline 2.842.500 4.919.600 7.003.500 8.341.000 10.620.800
Totaal 51.778.900 60.715.000 69.071.100 81.101.400 91.859.900