Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep J06BA : Normaal humaan immunoglobuline

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J06BA01 Immunoglobuline normaal extravasculair (Cuvitru ®) 8.357.700 10.940.400 13.945.300 15.830.500 16.589.900
J06BA02 Immunoglobuline normaal intravasculair (Nanogam ®) 53.696.200 61.820.000 67.401.800 72.223.300 74.051.500
J06BA Normaal humaan immunoglobuline 7.000.900 8.342.400 10.638.500 12.554.600 11.690.900
Totaal 69.054.800 81.102.800 91.985.600 100.608.400 102.332.300