Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep L02BB : Anti-androgenen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
L02BB01 Flutamide 14.633 13.349 11.499 11.068 .
L02BB02 Nilutamide (Anandron ®) 380.290 318.010 260.780 186.790 176.300
L02BB03 Bicalutamide (Casodex ®) 1.085.200 978.200 924.950 929.070 900.370
Totaal 1.480.123 1.309.559 1.197.229 1.126.928 1.076.670