Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep M05BA : Bisfosfonaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
M05BA01 Etidroninezuur . . . . 19.386
M05BA02 Clodroninezuur (Ostac ®) 1.371.000 1.191.900 1.015.100 830.830 763.760
M05BA04 Alendroninezuur (Bonasol ®) 709.120 699.330 777.500 854.340 1.047.300
M05BA06 Ibandroninezuur (Bonviva ®) 521.880 327.140 186.420 154.960 156.340
M05BA07 Risedroninezuur (Actonel ®) 590.230 507.180 432.150 354.770 440.280
M05BA08 Zoledroninezuur (Aclasta ®) 1.736.100 2.241.500 1.811.100 1.911.200 2.279.400
Totaal 4.928.330 4.967.050 4.222.270 4.106.100 4.706.466