Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep M05BA : Bisfosfonaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
M05BA01 Etidroninezuur . . . 19.817 102.050
M05BA02 Clodroninezuur (Ostac ®) 1.191.900 1.014.900 830.830 763.840 679.390
M05BA04 Alendroninezuur (Bonasol ®) 699.330 777.420 854.390 1.047.600 1.257.400
M05BA06 Ibandroninezuur (Bonviva ®) 327.140 186.380 154.980 156.520 150.450
M05BA07 Risedroninezuur (Actonel ®) 507.180 432.090 354.780 440.400 453.060
M05BA08 Zoledroninezuur (Aclasta ®) 2.241.500 1.811.700 1.911.400 2.279.600 2.113.400
Totaal 4.967.050 4.222.490 4.106.380 4.707.777 4.755.750