Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep M05BA : Bisfosfonaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
M05BA01 Etidroninezuur . . 19.801 102.600 101.840
M05BA02 Clodroninezuur (Ostac ®) 1.014.900 830.830 764.180 694.570 616.400
M05BA04 Alendroninezuur (Bonasol ®) 777.420 854.910 1.048.400 1.273.500 1.328.300
M05BA06 Ibandroninezuur (Bonviva ®) 186.380 154.980 157.220 155.850 146.630
M05BA07 Risedroninezuur (Actonel ®) 432.090 354.790 440.240 455.000 336.080
M05BA08 Zoledroninezuur (Aclasta ®) 1.811.700 1.911.400 2.281.200 2.153.200 2.333.600
Totaal 4.222.490 4.106.910 4.711.041 4.834.720 4.862.850