Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep M05BA : Bisfosfonaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
M05BA01 Etidroninezuur . 21.533 102.600 101.890 116.720
M05BA02 Clodroninezuur (Ostac ®) 830.830 764.180 694.570 615.870 596.410
M05BA04 Alendroninezuur (Bonasol ®) 854.910 1.048.400 1.273.500 1.328.200 1.329.200
M05BA06 Ibandroninezuur (Bonviva ®) 154.980 157.220 155.850 146.370 125.980
M05BA07 Risedroninezuur (Actonel ®) 354.790 440.410 455.000 335.580 300.700
M05BA08 Zoledroninezuur (Aclasta ®) 1.911.400 2.281.200 2.153.200 2.338.700 2.834.000
Totaal 4.106.910 4.712.943 4.834.720 4.866.610 5.303.010