Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep N02AA : Natuurlijke opiumalkaloiden

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
N02AA01 Morfine (Oramorph ®) 7.076.600 7.699.800 7.686.100 8.608.000 8.831.300
N02AA03 Hydromorfon (Palladon ®) 674.910 571.580 524.150 646.990 903.860
N02AA04 Nicomorfine 98.678 6.738 . . .
N02AA05 Oxycodon (Oxynorm ®) 10.345.000 10.537.100 8.776.300 8.042.100 7.203.600
N02AA51 Morfine combinatiepreparaten 7.932 24.897 23.651 126.890 152.860
Totaal 18.203.120 18.840.115 17.010.201 17.423.980 17.091.620