Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep P01CX : Overige leishmaniasis- en trypanosomiasismiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
P01CX01 Pentamidine (Pentacarinat ®) 19.262 14.003 12.667 9.435 10.070
Totaal 19.262 14.003 12.667 9.435 10.070