Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep P01CX : Overige leishmaniasis- en trypanosomiasismiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
P01CX01 Pentamidine (Pentacarinat ®) 54.223 43.281 37.129 19.262 13.761
Totaal 54.223 43.281 37.129 19.262 13.761