Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep R03CC : Selectieve beta-2-sympathicomimetica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
R03CC02 Salbutamol (Ventolin ®) 13.869 8.105 3.613 8.955 7.769
Totaal 13.869 8.105 3.613 8.955 7.769