Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03C : Sympathicomimetica voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
R03CC Selectieve beta-2-sympathicomimetica 8.105 3.613 8.955 7.779 9.528
Totaal 8.105 3.613 8.955 7.779 9.528