Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep R06AB : Gesubstitueerde alkylaminen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
R06AB02 Dexchloorfeniramine 2.584 254 39 . .
R06AB03 Dimetindeen (Fenistil ®) 42.304 38.441 39.407 32.119 28.983
Totaal 44.888 38.695 39.446 32.119 28.983