Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep S01AA : Antibiotica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
S01AA01 Chlooramfenicol (Chlooramphenicol, minims ®) 944.540 1.083.400 1.155.200 1.254.400 1.003.100
S01AA09 Tetracycline 62.294 48.132 27.926 22.493 18.391
S01AA11 Gentamicine 1.971 2.197 18.510 33.594 30.781
S01AA12 Tobramycine (Tobrex bid ®) 68.015 177.720 412.800 596.310 475.360
S01AA13 Fusidinezuur (Fucithalmic ®) 1.013.700 874.770 816.380 696.530 733.190
S01AA17 Erytromycine 2.793 1.116 7 9 6
S01AA18 Polymyxine b 9.784 7.645 6.853 9.336 13.628
S01AA26 Azitromycine (Azyter ®) 32.746 28.826 31.347 34.761 27.394
S01AA Antibiotica . 98.441 399.840 431.200 295.780
Totaal 2.135.843 2.322.247 2.868.863 3.078.633 2.597.630