Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep S01AA : Antibiotica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
S01AA01 Chlooramfenicol (Chlooramphenicol, minims ®) 1.156.300 1.254.800 1.019.600 974.160 572.070
S01AA09 Tetracycline 27.926 23.143 18.581 16.675 43.769
S01AA11 Gentamicine 18.510 33.525 32.420 25.634 81.064
S01AA12 Tobramycine (Tobrex ®) 412.810 592.100 482.710 268.990 348.360
S01AA13 Fusidinezuur (Fucithalmic ®) 816.400 675.420 741.520 718.280 933.550
S01AA17 Erytromycine 7 9 6 6 16
S01AA18 Polymyxine b 6.853 9.407 13.930 11.529 9.204
S01AA26 Azitromycine (Azyter ®) 31.347 34.744 27.407 18.022 23.707
S01AA Antibiotica 399.840 430.640 302.880 249.310 359.770
Totaal 2.869.993 3.053.788 2.639.054 2.282.606 2.371.510