Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S01AA : Antibiotica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
S01AA01 Chlooramfenicol (Chlooramphenicol, minims ®) 1.254.800 1.018.300 974.160 570.680 897.790
S01AA09 Tetracycline 23.143 18.581 16.675 43.958 19.267
S01AA11 Gentamicine 33.525 32.429 25.634 80.475 95.591
S01AA12 Tobramycine (Tobrex ®) 592.100 475.770 268.990 348.690 536.920
S01AA13 Fusidinezuur (Fucithalmic ®) 675.420 683.520 718.280 931.550 775.340
S01AA17 Erytromycine 9 6 6 16 3.369
S01AA18 Polymyxine b 9.407 13.967 11.529 9.240 18.071
S01AA26 Azitromycine (Azyter ®) 34.744 27.402 18.022 23.761 40.733
S01AA Antibiotica 430.640 300.780 249.310 360.230 369.360
Totaal 3.053.788 2.570.755 2.282.606 2.368.600 2.756.441