Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01AA : Antibiotica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01AA01 Chlooramfenicol (Chlooramphenicol, minims ®) 1.115.500 944.540 1.074.100 1.141.000 1.253.800
S01AA09 Tetracycline 35.937 62.294 48.134 27.926 22.457
S01AA11 Gentamicine 2.239 1.971 2.189 16.989 33.576
S01AA12 Tobramycine (Tobrex bid ®) 60.931 68.015 177.910 412.790 596.060
S01AA13 Fusidinezuur (Fucithalmic ®) 1.018.200 1.013.700 874.810 816.270 696.030
S01AA17 Erytromycine 1.576 2.793 1.116 7 9
S01AA18 Polymyxine b 7.712 9.784 7.647 6.853 9.306
S01AA26 Azitromycine (Azyter ®) 30.308 32.746 28.824 31.347 34.761
S01AA Antibiotica . . 98.539 399.840 427.240
Totaal 2.272.403 2.135.843 2.313.269 2.853.022 3.073.239