Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep S01AA : Antibiotica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
S01AA01 Chlooramfenicol (Chlooramphenicol, minims ®) 1.083.400 1.156.300 1.255.000 1.019.600 975.160
S01AA09 Tetracycline 48.132 27.926 23.143 18.581 16.684
S01AA11 Gentamicine 2.197 18.510 33.525 32.420 25.569
S01AA12 Tobramycine (Tobrex ®) 177.720 412.810 594.290 482.710 267.680
S01AA13 Fusidinezuur (Fucithalmic ®) 874.770 816.400 696.420 741.520 721.080
S01AA17 Erytromycine 1.116 7 9 6 6
S01AA18 Polymyxine b 7.645 6.853 9.407 13.930 11.541
S01AA26 Azitromycine (Azyter ®) 28.826 31.347 34.744 27.407 17.955
S01AA Antibiotica 98.441 399.840 430.640 302.880 249.000
Totaal 2.322.247 2.869.993 3.077.178 2.639.054 2.284.675