Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep S01A : Antimicrobiele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
S01AA Antibiotica 2.135.900 2.322.300 2.868.800 3.078.600 2.597.700
S01AD Antivirale middelen 286.910 295.300 278.240 349.460 385.280
S01AE Fluorochinolonen 653.560 596.270 617.860 695.610 718.820
S01AX Overige antimicrobiele middelen 235.550 340.500 546.300 686.670 711.830
Totaal 3.311.920 3.554.370 4.311.200 4.810.340 4.413.630