Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01A : Antimicrobiele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01AA Antibiotica 2.272.400 2.135.900 2.313.200 2.853.000 3.073.300
S01AD Antivirale middelen 252.550 286.910 295.300 278.160 348.930
S01AE Fluorochinolonen 584.670 653.560 595.590 617.690 695.250
S01AX Overige antimicrobiele middelen 124.270 235.550 340.980 546.300 684.390
Totaal 3.233.890 3.311.920 3.545.070 4.295.150 4.801.870