Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep S01AD : Antivirale middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
S01AD03 Aciclovir (Acivision ®) 286.910 295.300 278.240 349.460 385.280
Totaal 286.910 295.300 278.240 349.460 385.280