Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S01BC : Niet-steroidale anti-inflammatoire middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
S01BC01 Indometacine (Indocollyre ®) 24.099 18.595 20.794 18.616 15.558
S01BC03 Diclofenac (Dicloabak ®) 271.850 193.330 170.850 189.680 251.480
S01BC05 Ketorolac (Acular ®) 79.364 60.249 55.479 48.015 48.844
S01BC10 Nepafenac (Nevanac ®) 2.487.400 2.158.500 2.349.300 2.332.600 3.137.400
S01BC11 Broomfenac (Yellox ®) 624.650 632.270 807.630 1.005.600 803.730
Totaal 3.487.363 3.062.944 3.404.053 3.594.511 4.257.012