Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep S01B : Anti-inflammatoire middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
S01BA Corticosteroiden 1.947.100 2.407.900 2.212.700 2.356.700 4.610.500
S01BC Niet-steroidale anti-inflammatoire middelen 3.149.100 3.487.300 3.061.900 3.404.000 3.583.500
Totaal 5.096.200 5.895.200 5.274.600 5.760.700 8.194.000