Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep S01B : Anti-inflammatoire middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
S01BA Corticosteroiden 1.881.900 1.809.300 1.947.100 2.408.600 2.179.900
S01BC Niet-steroidale anti-inflammatoire middelen 3.276.900 3.242.600 3.149.200 3.485.900 3.027.900
Totaal 5.158.800 5.051.900 5.096.300 5.894.500 5.207.800