Vergoeding 2015-2019 voor ATC-subgroep S01CA : Corticosteroiden met antimicrobiele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
S01CA01 Dexamethason met antimicrobiele middelen (Tobradex ®) 1.453.100 1.481.100 1.395.800 1.314.300 1.306.500
S01CA02 Prednisolon met antimicrobiele middelen 48 . . . .
S01CA03 Hydrocortison met antimicrobiele middelen (Terra cortril met polymyxine b ®) 103.240 112.700 114.010 123.340 141.900
Totaal 1.556.388 1.593.800 1.509.810 1.437.640 1.448.400