Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep S01C : Anti-inflammatoire middelen met antimicrobiele middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
S01CA Corticosteroiden met antimicrobiele middelen 1.437.900 1.451.900 1.342.200 1.333.200 1.435.600
Totaal 1.437.900 1.451.900 1.342.200 1.333.200 1.435.600