Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S01EA : Sympathicomimetica voor glaucoom

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
S01EA03 Apraclonidine (Iopidine ®) 1.015.400 1.042.400 1.052.400 850.710 1.237.400
S01EA05 Brimonidine (Alphagan ®) 350.080 365.590 623.650 853.500 1.124.100
Totaal 1.365.480 1.407.990 1.676.050 1.704.210 2.361.500