Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep S01EA : Sympathicomimetica voor glaucoom

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
S01EA03 Apraclonidine (Iopidine ®) 864.820 1.015.400 1.042.300 1.052.400 850.590
S01EA05 Brimonidine (Alphagan ®) 325.570 350.080 365.430 623.650 852.050
Totaal 1.190.390 1.365.480 1.407.730 1.676.050 1.702.640