Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep S01E : Glaucoommiddelen en miotica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
S01EA Sympathicomimetica voor glaucoom 1.190.400 1.365.500 1.407.700 1.676.100 1.702.600
S01EB Parasympathicomimetica 242.120 242.170 226.340 219.150 226.780
S01EC Koolzuuranhydraseremmers 3.182.800 3.398.200 3.422.400 3.311.600 3.593.600
S01ED Beta-blokkers 14.398.600 14.906.800 14.605.100 14.022.800 15.520.900
S01EE Prostaglandine-analoga 9.232.400 9.492.000 9.203.000 8.456.500 8.859.300
Totaal 28.246.320 29.404.670 28.864.540 27.686.150 29.903.180