Vergoeding 2016-2020 voor ATC-subgroep S01E : Glaucoommiddelen en miotica

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
S01EA Sympathicomimetica voor glaucoom 1.035.200 1.079.000 1.189.900 1.360.500 1.379.400
S01EB Parasympathicomimetica 87.755 97.880 242.120 241.570 219.180
S01EC Koolzuuranhydraseremmers 2.918.800 3.080.500 3.183.000 3.392.900 3.363.000
S01ED Beta-blokkers 14.475.200 14.708.200 14.398.400 14.850.000 14.311.100
S01EE Prostaglandine-analoga 10.829.500 10.199.300 9.232.200 9.464.700 8.950.500
Totaal 29.346.455 29.164.880 28.245.620 29.309.670 28.223.180