Vergoeding 2017-2021 voor ATC-subgroep S01ED : Beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
S01ED01 Timolol (Timogel ®) 1.221.100 1.276.500 1.362.900 1.346.400 1.318.800
S01ED02 Betaxolol (Betoptic ®) 101.300 100.210 97.209 90.331 85.029
S01ED03 Levobunolol 21.095 19.333 14.641 248 .
S01ED05 Carteolol (Carteabak ®) 56.708 44.631 43.872 44.314 45.886
S01ED51 Timolol combinatiepreparaten (Ganfort ®) 13.308.000 12.957.900 13.350.700 13.123.900 12.554.500
Totaal 14.708.203 14.398.574 14.869.322 14.605.193 14.004.215