Vergoeding 2018-2022 voor ATC-subgroep S01ED : Beta-blokkers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
S01ED01 Timolol (Timogel ®) 1.276.500 1.362.900 1.346.400 1.323.100 1.404.700
S01ED02 Betaxolol (Betoptic ®) 100.210 97.209 90.331 85.338 85.953
S01ED03 Levobunolol 19.333 14.641 248 . .
S01ED05 Carteolol (Carteabak ®) 44.631 43.872 44.314 45.940 48.050
S01ED51 Timolol combinatiepreparaten (Ganfort ®) 12.957.900 13.388.100 13.123.900 12.568.400 13.982.200
Totaal 14.398.574 14.906.722 14.605.193 14.022.778 15.520.903