Vergoeding 2018-2022 per ATC-hoofdgroep J : Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021* 2022*
J01 Antibacteriele middelen voor systemisch gebruik 103.477 281.763 545.995 519.209 487.877
J02 Antimycotica voor systemisch gebruik 21.775.667 19.520.465 17.003.726 16.832.369 10.815.731
J04 Antimycobacteriele middelen 112.300 152.031 341.564 432.675 539.679
J05 Antivirale middelen voor systemisch gebruik . 117.262 409.764 1.904.432 1.910.189
J06 Sera en immunoglobulinen 41.940.967 46.073.448 43.441.641 49.353.563 58.686.268
Totaal 63.932.410 66.144.969 61.742.690 69.042.247 72.439.745