Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep J02AC : Triazool- en tetrazoolderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
J02AC03 Voriconazol 986.967 1.239.367 1.542.557 1.241.009 385.949
J02AC04 Posaconazol 1.722.064 1.544.178 1.334.481 1.445.998 906.596
J02AC05 Isavuconazol 661.303 982.335 2.113.566 1.178.724 970.903
Totaal 3.370.334 3.765.880 4.990.604 3.865.731 2.263.447