Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01CA : Vinca-alkaloiden en derivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01CA01 Vinblastine 170.050 138.156 164.986 141.675 147.356
L01CA02 Vincristine 367.426 351.835 339.124 321.276 306.876
L01CA04 Vinorelbine 203.958 208.506 197.212 264.706 199.523
Totaal 741.434 698.497 701.322 727.657 653.754