Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01EB : Egfr-tyrosinekinaseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01EB01 Gefitinib 2.904.608 1.046.312 313.227 140.640 70.416
L01EB02 Erlotinib 6.144.019 2.759.137 614.927 201.710 196.463
L01EB03 Afatinib 3.337.922 2.115.895 1.545.271 1.430.391 1.442.588
L01EB04 Osimertinib 23.289.362 41.514.429 56.456.627 61.457.488 65.833.184
Totaal 35.675.910 47.435.773 58.930.051 63.230.229 67.542.651