Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01EF : Cyclineafhankelijke (cdk-)kinaseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01EF01 Palbociclib 37.834.257 36.453.948 38.027.279 37.126.766 32.368.123
L01EF02 Ribociclib 2.450.859 4.269.348 4.443.785 5.460.781 8.902.146
L01EF03 Abemaciclib 46.095 887.802 1.654.959 2.292.942 3.125.165
Totaal 40.331.210 41.611.099 44.126.023 44.880.489 44.395.434