Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep L01FB : Cd22-remmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
L01FB01 Inotuzumab ozogamicine 909.370 875.121 1.039.092 1.234.394 641.054
Totaal 909.370 875.121 1.039.092 1.234.394 641.054