Vergoeding 2018-2022 per ATC-hoofdgroep M : Skeletspierstelsel

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021* 2022*
M03 Spierrelaxantia 12.416.881 13.738.924 12.941.739 14.251.249 15.269.080
M05 Middelen bij botziekten 1.396.150 4.114.743 5.399.449 7.712.332 11.071.726
M09 Overige middelen bij ziekten van het skeletspierstelsel 9.513.574 21.737.960 64.395.074 78.170.721 79.995.617
Totaal 23.326.606 39.591.628 82.736.262 100.134.301 106.336.424