Vergoeding 2018-2022 per ATC-hoofdgroep R : Ademhalingsstelsel

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021* 2022*
R03 Middelen bij astma/copd 43.514.729 61.130.794 71.983.252 70.685.703 73.896.827
R07 Overige middelen voor het ademhalingsstelsel 19.032 39.142 103.667 79.795 9.648
Totaal 43.533.762 61.169.936 72.086.919 70.765.499 73.906.475