Vergoeding 2018-2022 per ATC-hoofdgroep S : Zintuiglijke organen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021* 2022*
S01 Middelen voor oogheelkundig gebruik 83.141.437 100.568.545 95.588.053 120.730.274 122.055.209
Totaal 83.141.437 100.568.545 95.588.053 120.730.274 122.055.209