Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S01 : Middelen voor oogheelkundig gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
S01B Anti-inflammatoire middelen 1.524.989 1.928.030 2.464.668 2.991.362 3.311.595
S01L Middelen bij vaataandoeningen in het oog 98.880.056 93.496.523 109.420.256 114.673.247 128.499.435
S01X Overige middelen voor oogheelkundig gebruik 163.500 163.500 8.845.350 4.594.350 1.209.900
Totaal 100.568.545 95.588.053 120.730.274 122.258.960 133.020.930