Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S01L : Middelen bij vaataandoeningen in het oog

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
S01LA Oculaire antineovascularisatiemiddelen 98.880.056 93.496.523 109.420.256 114.673.247 128.499.435
Totaal 98.880.056 93.496.523 109.420.256 114.673.247 128.499.435