Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep S01LA : Oculaire antineovascularisatiemiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
S01LA01 Verteporfine 625.512 634.280 354.461 286.989 336.709
S01LA04 Ranibizumab 21.527.104 20.580.810 21.151.373 18.798.352 17.324.338
S01LA05 Aflibercept 76.727.439 72.250.190 87.618.452 95.114.561 109.478.037
S01LA06 Brolucizumab . 31.243 295.971 473.345 508.362
S01LA09 Faricimab . . . . 851.990
Totaal 98.880.056 93.496.523 109.420.256 114.673.247 128.499.435