Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10A : Insulines en analogen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10AB Snelwerkende insulines voor injectie 169.370 169.290 170.990 169.740 170.630
A10AC Middellangwerkende insulines voor injectie 27.828 28.188 29.082 28.744 28.463
A10AD (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie 41.514 37.344 33.041 28.834 25.314
A10AE Langwerkende insulines voor injectie 193.900 194.020 195.140 194.970 194.600
A10AF Insulines en analogen voor inhalatie 6 17 16 13 13