Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10A : Insulines en analogen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10AB Snelwerkende insulines voor injectie 170.060 169.810 169.370 169.310 171.470
A10AC Middellangwerkende insulines voor injectie 28.059 27.156 27.828 28.191 29.160
A10AD (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie 48.881 45.134 41.514 37.347 33.113
A10AE Langwerkende insulines voor injectie 188.940 192.270 193.900 194.060 195.680
A10AF Insulines en analogen voor inhalatie . . 6 17 16