Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10AB : Snelwerkende insulines voor injectie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10AB01 Insuline (humaan) (Humuline regular lilly ®) 1.764 1.545 1.382 1.258 934
A10AB04 Insuline lispro (Humalog ®) 14.792 14.126 14.143 13.860 13.692
A10AB05 Insuline aspart (Novorapid ®) 143.870 145.130 147.650 147.070 148.820
A10AB06 Insuline glulisine (Apidra ®) 11.404 10.740 10.378 9.914 9.423