Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10AB04 : Insuline lispro

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10AB04 Insuline lispro ( Humalog ®)
15.465 14.792 14.129 14.143 13.860