Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10AB04 : Insuline lispro

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10AB04 Insuline lispro ( Humalog ®)
14.792 14.126 14.143 13.860 13.692