Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10AB04 : Insuline lispro

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10AB04 Insuline lispro ( Humalog ®)
16.009 15.465 14.792 14.129 14.186