Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10AC : Middellangwerkende insulines voor injectie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10AC01 Insuline (humaan) (Insulatard ®) 28.059 27.156 27.828 28.191 29.160