Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10AC : Middellangwerkende insulines voor injectie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10AC01 Insuline (humaan) (Insulatard ®) 27.828 28.188 29.082 28.744 28.463