Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10AD : (middel)lang- met snelwerkende insulines voor injectie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10AD01 Insuline (humaan) (Humuline lilly ®) 1.425 1.258 1.041 872 739
A10AD04 Insuline lispro (Humalog ®) 1.428 1.279 1.110 972 860
A10AD05 Insuline aspart (Novomix 30 ®) 38.375 33.442 29.300 25.361 21.718
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart (Ryzodeg ®) 5.163 6.208 6.339 6.154 5.762