Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10AD04 : Insuline lispro

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10AD04 Insuline lispro ( Humalog ®)
1.708 1.623 1.428 1.281 1.101