Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10AD04 : Insuline lispro

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10AD04 Insuline lispro ( Humalog ®)
1.623 1.428 1.279 1.110 974