Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10AD04 : Insuline lispro

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10AD04 Insuline lispro ( Humalog ®)
1.428 1.279 1.110 972 860