Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10AD06 : Insuline degludec met insuline aspart

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart ( Ryzodeg ®)
2.524 5.163 6.208 6.339 6.166