Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10AD06 : Insuline degludec met insuline aspart

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart ( Ryzodeg ®)
6.208 6.338 6.154 5.762 5.343