Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10AD06 : Insuline degludec met insuline aspart

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart ( Ryzodeg ®)
5.163 6.208 6.339 6.154 5.762