Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10AD06 : Insuline degludec met insuline aspart

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10AD06 Insuline degludec met insuline aspart ( Ryzodeg ®)
64 2.524 5.163 6.213 6.127