Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10AF : Insulines en analogen voor inhalatie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10AF01 Insuline (humaan) 6 17 16 13 13