Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10AF01 : Insuline (humaan)

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020
A10AF01 Insuline (humaan)
6 18