Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BD02 : Metformine met sulfonylureumderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BD02 Metformine met sulfonylureumderivaten ( Glucovance ®)
375 321 254 228 178