Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD02 : Metformine met sulfonylureumderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BD02 Metformine met sulfonylureumderivaten ( Glucovance ®)
254 227 183 236 221