Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BD02 : Metformine met sulfonylureumderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BD02 Metformine met sulfonylureumderivaten ( Glucovance ®)
321 254 227 183 237