Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD02 : Metformine met sulfonylureumderivaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BD02 Metformine met sulfonylureumderivaten ( Glucovance ®)
227 183 236 221 110