Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BD05 : Metformine met pioglitazon

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BD05 Metformine met pioglitazon
98 73 78 81 56