Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BD05 : Metformine met pioglitazon

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BD05 Metformine met pioglitazon
153 129 98 73 78