Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BD05 : Metformine met pioglitazon

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BD05 Metformine met pioglitazon
176 153 129 98 70