Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD05 : Metformine met pioglitazon

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BD05 Metformine met pioglitazon
129 98 73 78 81